Specialist za barve št. 1.
Specialisti za barve, lake in materiale
za zaščito lesa in kovine.
Iskanje receptur
   
   
>> Avto program
>> Dekorativni program
>> Industrijski program
>> Mizarski program
Podjetje | Trening center | Naše vrednote | Družini prijazno podjetje | TV arhiv in nasveti
 
Kje in kaj so naše vrednote?
 
Mladi - njihov razvoj in napredek
V podjetju Spekter sodelujemo in seskupaj s Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko ter ŠC Maribor na programu Avtokaroserist trudimo, približati poklic mladim in v njih vzbuditi vrednote dela in odgovornosti do zaposlitve. Sodelujemo tako na področju opreme za delavnice, zaščitne opreme, materialov, kot seveda strokovnega usposabljanja.

Pomoč sočloveku
Ni lepšega, ko lahko pomagaš človeku. Je eden od razlogov, zakaj ostajamo vsako leto donator in pokrovitelj številnim kulturnim, športnim, prostovoljnim društvom v naši bližnji okolici.

Skrb za okolje
To odgovornost s mo prepustili strokovnjakom iz področja upravljanja z odpadki in odpadno embalažo, podjetju Unirec d. o. o.
Družini prijazno podjetje
 
Podjetje SPEKTER D.O.O. se zaveda svoje družbene odgovornosti in vpliva ter informacij, ki jih s svojim poslovanjem sporoča svojim zaposlenim ter širši javnosti. Zaveda se, da za njihovo uspešnostjo ne stojijo le vodilni, pač pa tudi zaposleni, ki so ključni v določenem delovnem procesu. Za uspešen razvoj in rast sta ključnega pomena njihovo zadovoljstvo in pripadnost, kar je tudi ključni cilj certifikata Družini prijazno podjetje.

Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne pozitivne ekonomske učinke.

Po 3 letih trdega dela, uveljavljanja osnovnega certifikata DPP v podjetju in rednega poročanja nosilcu certifikata DPP, je Ekvilib Inštitut skupaj z ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti podelil našemu podjetju polni certifikat Družini prijazno podjetje.

V podjetju SPEKTER D.O.O. smo na ta dosežek zelo ponosni, vsekakor pa se bomo še naprej trudili, da naše podjetje raste in se razvija v tej smeri tudi naprej, kar bo prineslo pozitivne učinke in odlične rezultate tudi v bodoče tako za podjetje kot za zaposlene in njihove družine.
   
   
 
© Spekter, d. o. o. - vse pravice pridržane. Izdelava spletnih strani:perfegt - izdelava spletnih strani
Kontakt: info@spekter-zalec.si | 03 713 25 00 | 051 680 666
Obvestilo o zasebnosti